miastobelchatow.png

Straż Miejska w Bełchatowie jest samorządową jednostką organizacyjną Miasta Bełchatowa i została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20.12.1991r. Uchwała powyższa weszła w życie 1 lutego 1992r. i od tej daty Straż Miejska rozpoczęła swoją działalność dla dobra mieszkańców towarzysząc aktywnie różnym inicjatywom podejmowanym przez odrodzony samorząd bełchatowski w wolnej Polsce. Straż Miejska w Bełchatowie jest formacją pełniącą służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonująca swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Ramy prawne działalności Straży Miejskiej, jej uprawnienia i podstawowe zadania określiła Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (miejskich), (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) W ciągu ponad dwudziestu lat swojego funkcjonowania formacja nasza ulegała przeobrażeniom i rozwojowi oraz profesjonalizacji w pełnieniu swojej służby, realizując oczekiwania mieszkańców i zapewniając sprawne funkcjonowanie miasta w oparciu o priorytety formułowane przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską.Bezpieczne wakacje - zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską

Bezpieczne wakacje - zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską
Bezpieczne wakacje – zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską W dniach 11-13.06.2018 r. pod Honorowym Patronatem Pani ...

OGŁOSZENIE II PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE II PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
OGŁOSZENIE II PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ...

Roztrzygnięcie konkursu

Roztrzygnięcie konkursu
Szanowni Państwo, Drogie Dzieci! Z ogromną przyjemnością informujemy, iż konkurs plastyczny "Pokaż klasę! Posprzątaj po swoim psie" ...
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności