EDUKACJA I PROFILAKTYKA

Straż Miejska w Bełchatowie już od 12 lat prowadzi aktywną profilaktykę skierowaną do środowisk szkolnych: dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Na szeroko rozumianą działalność profilaktyczną, składają się między innymi działania edukacyjne w szkołach, wzmożone patrole i posterunki szkolne, zabezpieczanie dyskotek i imprez szkolnych.Celem naszym jest zapobieganie ryzykownym zachowaniom jak i  rozwiązywanie  problemów, wynikających z nowych zagrożeń takich jak:

  • agresja i przemoc z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. cyberbullying);
  • agresja i przemoc  wśród pseudo - kibiców;
  • hazard, uzależnienia od gier komputerowych, nieodpowiedzialne korzystania z sieci internetowych;
  • brutalizacja relacji interpersonalnych w związku z agresją i przemocą w mediach;
  • używanieprzez młodzież substancji narkotycznych, oraz psychoaktywnych  o szybkim i niezwykle destrukcyjnym oddziaływaniu (tzw. „dopalaczy czy benzodiazepin”);
  • wczesna inicjacja seksualna czy prostytucja;
  • zaburzenie zdrowia psychicznego i fizycznego  (m.in. depresji, samobójstw oraz brania środków sterydowych). 

Realizujemy także profilaktykę uwzględniającą zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu, wdychania wyrobów tytoniowych oraz szeroką tematykę obejmującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami czy bezpieczne spędzaniu czasu wolnego.

W celu realizacji takich zadań w naszej jednostce powstał zespół ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej. Zadania Zespołu są ściśle związane z profilaktyką pierwszorzędową i obejmują środki, które umożliwiają zwalczanie zasadniczych przyczyn patologii, promocję zdrowia psychicznego i fizycznego, edukacja prawna. Jest ona wykonywana w ścisłej współpracy z Dyrekcjami szkół oraz pedagogami szkolnymi. Wszystkie podejmowane działania znacznie wpływają na wzrost edukacji dzieci i młodzieży w dziedzinie profilaktyki uzależnień, zagadnień patologicznych oraz aspektów prawnych, a także na poprawę bezpieczeństwa uczniów. Nasza działalność w tym zakresie jest poważnym wsparciem dla nauczycieli oraz rodziców.

 

Koordynator Zespołu ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej

st. inspektor Dariusz Opałka

profilaktykaszkolna@sm.belchatow.pl

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności