EDUKACJA I PROFILAKTYKA

Strażnicy Miejscy w szkołach… czyli jak ustrzec dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwami.

Od wielu lat, Straż Miejska przeprowadza zajęcia profilaktyczne. Programem objęte są placówki oświatowe znajdujące się na terenie miasta Bełchatowa. Straż Miejska ze swoim programem dociera, m.in. do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia profilaktyczne prowadzone są przez Zespołu ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej Straży Miejskiej w Bełchatowie.

Strażnicy przekazują wiedzę mającą na celu uświadomienie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, zagrożeń jakie mogą je spotkać ,, w życiu codziennym”. Zwracają również uwagę na bezpieczny sposób zachowywania się w różnych sytuacjach.

Dla najmłodszych przewidziane są zajęcia m.in. na temat odpowiedniego zachowania się
w kontaktach z osobami obcymi, prawidłowego działania w przypadku bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Strażnicy przygotowują dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym przekazując im zazwyczaj konieczne uwagi i rady. Dzieci chętnie podejmują dyskusję ze Strażnikami o problemach dotyczących bezpieczeństwa.

Nieco starsze dzieci uczestniczą w zajęciach o tematyce związanej ze zdrowym trybem życia, czyli takim bez papierosów i alkoholu oraz mają możliwość utrwalenia wiedzy na temat ruchu drogowego. W gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia przybierają charakter nieco poważniejszy. Strażnicy miejscy uświadamiają młodzież jakie zagrożenia wynikają z zażywania narkotyków, dopalaczy oraz picia alkoholu, jak również poznają rodzaje agresji i praktyczne sposoby jej rozładowywania. Młodzi ludzie mają okazję również dowiedzieć się, jaka odpowiedzialność karna grozi nieletnim za zachowania łamiące przepisy prawa. Istotnym elementem zajęć profilaktycznym jest realizowanie tematu często bagatelizowanego przez społeczeństwo, a istotnie
o niebezpieczeństwach przynależności do sekt i zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego korzystania z Internetu.

Dzięki odpowiedniej wiedzy oraz posiadanych pomocy dydaktycznych przez funkcjonariuszy, zajęcia stają się ciekawe i atrakcyjne. Młodsze dzieci uwielbiają zajęcia z tzw.  Autochodzikiem oraz skupiają się na tym, co ma im do przekazania niezawodny Songebob. Młodzież ma okazję w sposób praktyczny lecz całkiem bezpieczny zobaczyć jak zmieniają się percepcje wzrokowe po zażyciu narkotyków oraz alkoholu dzięki Alkogoglom oraz Narkogoglom.

Profilaktyka szkolna przyczynia się do poprawy świadomości dzieci i młodzieży na temat niebezpieczeństw, które często spotykają w mieście. W trakcie naszych zajęć, uczą się bezpiecznych zachowań oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach konfliktowych.

 Zdjęcia z albumu:
Niepublicznego Przedszkola Akademia Małych Smoków w Bełchatowie
Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie
Fundację Rozwoju Nitka w Bełchatowie

Koordynator Zespołu ds. nieletnich i profilaktyki szkolnej

st. inspektor Dariusz Opałka

profilaktykaszkolna@sm.belchatow.pl

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności