Struktura

komendant.jpgStruktura organizacyjna Komendy Straży Miejskiej w Bełchatowie:

 1. Komendant
 2. Zastępca Komendanta
 3. Główny Księgowy
 4. Zespół ds. Administracyjnych
 5. Sekcja ds. Porządku i Monitoringu Miejskiego
 6. Zespoły zadaniowe:

Do zadań Komendanta Straży należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Komendy Straży w sposób zapewniający pełną, określoną ustawą o strażach gminnych, uchwałami Rady Miejskiej w Bełchatowie i innymi aktami prawnymi - realizację zadań Straży;
 2. jednoosobowe zarządzanie Strażą i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Straży;
 4. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego dotyczących działalności Straży;
 5. nadzór nad realizacją planu finansowego Straży;
 6. przygotowanie planu finansowego na następny rok pracy;
 7. organizowanie nowych miejsc pracy po uzyskaniu akceptacji Prezydenta;
 8. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków;
 9. kontrolowanie pracy podległych pracowników;
 10. przedkładanie Prezydentowi oraz Radzie Miejskiej sprawozdań i informacji z działalności Straży.

 

 

struktura_schemat.jpg
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności