Akty prawne

ustawa_o_strazach_gminnych.pdf ustawa o strażach gminnych.pdf

regulamin_sm.pdf regulamin sm.pdf

regulamin_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_miasta_belchatowa.pdf regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta belchatowa.pdf

program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat_na_terenie_miasta_belchatowa.pdf program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie miasta belchatowa.pdf

ustawa_z_dnia_13_wrzesnia_1996r._o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadki_w_gminach.pdf ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadki w gminach.pdf

ustawa_z_dnia_20_czerwca_1997r.___prawo_o_ruchu_drogowym..pdf ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym.pdf

ustawa_z_dnia_20_maja_1971r._kodeks_wykroczen.pdf ustawa z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczen.pdf

rozporzadzenie_msw_z_dnia_9_lutego_2015r._zminiajace_rozporzadzenie_w_sprawie_wykroczen,_za_ktore_straznicy_strzy_gminnych_sa_uprawnieni_do_nakladania_grzywien_w_drodze_mandatu_karnego.pdf rozporzadzenie MSW z dnia 9 lutego 2015r. zminiajace rozporzadzenie w sprawie wykroczen, za ktore straznicy strazy gminnych sa uprawnieni do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego.pdf

rozporzadzenie_mswia_z_dnia_17_listopada_2003r._w_sprawie_wykroczen,_za_ktore_straznicy_strazy_gminnych_sa_uprawnieni_do_nakladania_grzywien_w_drodze_mandatu_karnego.pdf rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie wykroczen, za ktore straznicy strazy gminnych sa uprawnieni do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego.pdf

rozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_10_grudnia_2009_r._zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_umundurowania,_legitymcji,_dystynkcji_i_znakow_identyfikacyjnych_straznikow_gminnych_(miejskich).pdf rozporzadzenie rady ministrow z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie umundurowania, legitymcji, dystynkcji i znakow identyfikacyjnych straznikow gminnych (miejskich).pdf

rozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_21_wrzesnia_2004_r._zmieniajace_rozporzadzenie_w_sprawie_umundurowania,_legitymcji,_dystynkcji_i_znakow_identyfikacyjnych_straznikow_gminnych_(miejskich).pdf rozporzadzenie rady ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie umundurowania, legitymcji, dystynkcji i znakow identyfikacyjnych straznikow gminnych (miejskich).pdf

rozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_28_lipca_1998_r._w_sprawie_umundurowania,_legitymcji,_dystynkcji_i_znakow_identyfikacyjnych_straznikow_gminnych_(miejskich).pdf rozporzadzenie rady ministrow z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymcji, dystynkcji i znakow identyfikacyjnych straznikow gminnych (miejskich).pdf

 

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie z siedzibą:  Straż Miejska Bełchatów ul. Kościuszki 15, 97-400 Bełchatów, tel. /44/6356300, 635 63 10, e-mail: iodo@sm.belchatow.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej jest Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Paweł Złotowski
Dane przetwarzane będą w celu :

 1. Realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej w zakresie przyjmowania zgłoszeń, skarg i wniosków, zbierania informacji, ich przetwarzania, ustalenie tożsamości sprawców czynów zabronionych, świadków zdarzenia
 2. Realizacji prowadzonych postępowań oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie (poszukiwanie właściciela zagubionego zwierzęcia, wydawanie dyspozycji o odholowaniu samochodu
 3.  Kontroli i sporządzanie protokołu z gospodarowania odpadami na posesji
 4.  Realizacji procesu rekrutacji
 5.  Przygotowania oferta i realizacji umów zawieranych pomiędzy Strażą Miejską Bełchatów , a kontrahentem.
 6. Udzielania odpowiedzi na zapytania.
 7. Realizacji działań promocyjnych.
 8. Realizacji ustawowych zadań w zakresie przyjmowania zgłoszeń, zbierania informacji, ich przetwarzania. np. przekazania lub odebrania znalezionej rzeczy, zwierzęcia … itp.
 9. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego i zwierząt.
 10. Przekazania zwierzęcia do schroniska - dane właściciela.  
 11.  Realizacji zgłoszeń - kontakt z osobą zgłaszającą  np.; w celu wskazania miejsca i występującej nieprawidłowości.
 12. Przekazania informacji o osobach zaginionych, poszukiwanych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  Rozporządzenia o ochronie danych (Dz. U. UE. L. 2016. 119.1) w związku z regulacjami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Straż Miejska Bełchatów nie udostępnia odbiorcom danych osobowych ( z wyjątkiem uprawnionych organów: Sąd, Policja).
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności